|Inspiracja|   |Dojazd|   |Intencje|   |Budowa|   |Filmy|   |Nowenna do św.Józefa|   |Św. Józef|


Inspiracja

Czyż nie jest to znakiem czasu, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie, jako nowy głód modlitwy?(...)
My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa,który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata,mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim."


Jan Paweł II, Novo Millenio Ineunte