Konto

Ofiary pieniężne można wpłacać na podane niżej konto z dopiskiem:

"Klasztor w Zwoli"
WARSZAWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa

BANK PEKAO S.A.
ul. Chmielna 132-134
00-805 Warszawa

Numer konta:

PLN 49 1240 5918 1111 0000 4912 0910

Dla przelewów z zagranicy numer konta poprzedza: PL
SWIFT: PKOP PL PW