Informacje


Nazwa i początki Zakonu

związane są z Górą Karmel w Palestynie. Począwszy od św. Proroka Eliasza, na przestrzeni wieków, przebywali tam pustelnicy pielęgnując ducha modlitwy i służąc ludziom. Obrali sobie za patronkę Maryję, która stała się dla nich siostrą.
Pustelnikom tym w XIII wieku regułę życia nadał św. Albert, patriarcha Jerozolimy. W XVI wieku w Hiszpanii Zakon został zreformowany przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża.
Pod koniec XIX wieku duchowość karmelitańską ubogaciła swoją "małą drogą" św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Do Polski karmelici bosi przybyli w roku 1605. Drugim świętym po Janie od Krzyża, jest nasz rodak św. Rafał Kalinowski.
Również Karol Wojtyła w swej młodości pragnął wstąpić do Karmelu. Jako Namiestnik Chrystusa Jan Paweł II wielokrotnie odwoływał się do duchowości Karmelu i jego Świętych, z którymi czuł się głęboko związany. W Alba de Tormes, w 1982 roku, powiedział: "Nie możecie sobie wyobrazić, z jakim podziwem i czułością podchodzę do aspektu ludzkiego, językowego, kulturalnego oraz religijnego życia i dzieła św. Teresy od Jezusa. Ona wraz ze św. Janem od Krzyża była dla mnie mistrzynią, natchnieniem i przewodniczką po drogach życia duchowego. U niej znajdowałem zawsze zachętę do umocnienia i zachowania mojej wolności wewnętrznej dla Boga i dla sprawy godności człowieka."
Realizując nasze powołanie w Kościele, zachęceni słowami Sługi Bożego Jana Pawła II, w perspektywie jubileuszu pięćsetnej rocznicy urodzin św. Teresy od Jezusa (Teresy z Avila) zdecydowaliśmy się na budowę klasztoru: Domu Rekolekcyjno - Formacyjnego pod wezwaniem Świętej Teresy od Jezusa.
Obiekt budowany jest w Wielkopolsce, w miejscowości Zwola k. Zaniemyśla. Chcemy dzielić się naszą duchowością i doświadczeniem modlitwy z przybywającymi tutaj, służąc każdemu człowiekowi, a w szczególności rodzinom, w odkrywaniu i przeżywaniu swego powołania we współczesnym świecie.